Обратная связь


Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії

 

Так, нотаріус може відмовити у вчиненні нотаріальної дії, якщо вчинення такої дії суперечить законодавству України.

Другою підставою для відмови нотаріуса є неподання на вимогу нотаріуса відомостей та документів, необхідних для вчинення нотаріальної дії.

Нотаріус відмовляє у вчиненні нотаріальної дії, якщо вказана дія підлягає вчиненню іншим нотаріусом або посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії.

Нотаріус також відмовляє у вчиненні нотаріальної дії за наявності сумнівів у тому, що фізична особа, яка звернулася за вчиненням нотаріальної дії, усвідомлює значення, зміст, правові наслідки цієї дії або у разі якщо ця особа діє під впливом насильства.

При зверненні з проханням про вчинення нотаріальної дії особи, яка в установленому порядку визнана недієздатною, або уповноваженого представника, який не має необхідних повноважень, нотаріус відмовляє у вчиненні нотаріальної дії.

Ще однією з підстав для відмови є ситуація коли особа, яка звернулася з проханням про вчинення нотаріальної дії, не внесла плату за її вчинення або не внесла встановлені законодавством платежі, пов'язані з вчиненням цієї дії.

У разі якщо нотаріус приймає рішення про відмову у вчиненні нотаріальної дії, на вимогу особи, якій відмовлено у вчиненні нотаріальної дії, нотаріус зобов'язаний викласти причини відмови в письмовій формі і роз'яснити порядок її оскарження.

Про відмову у вчиненні нотаріальної дії нотаріус протягом трьох робочих днів виносить відповідну постанову.

Відмова у вчиненні нотаріальної дії оскаржується до суду. Право на оскарження постанови має особа, прав та інтересів якої стосуються такі дії.

При цьому необхідно звернути увагу, що нотаріусу забороняється безпідставно відмовляти у вчиненні нотаріальної дії.