Обратная связь


Вчинення нотаріальних дій на підставі довіреностей, виданих за кордоном

 

Як все ж має надійти діяти нотаріус, і які саме дії може зробити на території України подібними дорученнями? По-перше, необхідно чітко встановити, чи входить країна, де було видано подібний документ, в країни-учасниці Конвенції. На сьогоднішній день учасниками Конвенції є 93 країни, з яких 57 є членами Конвенції та 36 не є. Приєднання України до Конвенції вступило в законну силу 22.12.2003 року. На сьогоднішній день Україну як учасника визнали всі члени Конвенції. Перелік країн, які приєдналися до Гаазької Конвенції, є додатком до самої Конвенції, а тому у нотаріуса не повинно виникнути труднощів зі встановленням того, належить та чи інша країна, де було видано документ, до країни-члена Конвенції.

По-друге, необхідно встановити, яким органом було видано документ. Згідно ч. 3 ст. 1 Конвенції її дія не поширюється на документи, складені дипломатичними або консульськими агентами, і на адміністративні документи, що мають пряме відношення до комерційних або митних операцій.

Також, навіть якщо країна, де було видано документ, не входить до країн-учасниць Конвенції, необхідно встановити, чи є двосторонній договір про правову допомогу з цією країною. Подібний приклад можна привести з Грузією, Литовською, Естонською та Латвійською республіками, які не є членом Конвенції, однак з цими країнами існують двосторонні договори про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних, трудових та кримінальних справах. Згідно з вищезазначеними договорами "документи, які були на території однієї з Договірних Сторін складені або засвідчені офіційною особою (нотаріусом, офіційним перекладачем, експертом і т.п.) в межах компетенції та за встановленою формою і завірені печаткою, приймаються на території іншої Договірної Сторони без будь-якого іншого посвідчення ". Згідно ч.1 ст. 16 Закону України "Про міжнародне приватне право" (далі - Закон) особистим законом фізичної особи вважається право держави, громадянином якої він є. Згідно ч.1 ст. 25 Закону особистим законом юридичної особи вважається право держави місцезнаходження юридичної особи.

Таким чином, до документів, виданих на території іншої держави, застосовуються норми права тієї держави, де був виданий документ (наприклад, завірена довіреність) і не може застосовуватися законодавство України, в тому числі і норми цивільного права України. Тому невідповідність документів, виданих за кордоном, законодавству України не є порушенням.

Ст. 10 Цивільного Кодексу України регламентує, що чинний міжнародний договір, який регулює цивільні відносини, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, є частиною національного цивільного законодавства України. Якщо у чинному міжнародному договорі України, укладеному в установленому законом порядку, містяться інші правила, ніж ті, які встановлені відповідним актом цивільного законодавства, застосовуються правила міжнародного договору.
Відповідно до ч. 3 ст. 49 Закону України "Про нотаріат" нотаріусу забороняється безпідставно відмовляти у вчиненні нотаріальної дії.

Керуючись вищевикладеним, законно твердження, що чинне законодавство передбачає вчинення нотаріальних дій на підставі довіреностей, виданих за межами України.