Обратная связь


Як оформити заповіт?

Перш за все, особі, яка бажає оформити заповіт, потрібно знати, що відповідно до законодавства, заповіт має реальну юридичну силу тільки в тому випадку, коли він складений в письмовій формі і тільки коли заповіт нотаріально посвідчено. Є чіткий перелік випадків, коли дана дія проводиться не нотаріусом, а спеціально уповноваженою особою (їх перелік зазначено в ст. 1251-1252 Цивільного кодексу).

Оформлення заповіту являє собою сукупність процесів, які проводяться нотаріусом для правильного і законного оформлення такого документа. Цей процес обов'язково включає в себе з'ясування психічного стану заповідача, його справжніх намірів і відсутність ознак, що вказують на те, що він діє під дією тиску або погроз. Нотаріус зобов'язаний при зверненні проконсультувати людину про юридичні особливості проведеної дії, а також щодо наслідків.

Підписати заповіт зобов'язаний заповідач особисто. В окремих випадках, якщо заповідач фізично позбавлений можливості власноруч підписати заповіт, це зробити може уповноважена ним особа. У заповіті завжди вказується дата і час складання.

Якщо говорити про зміст заповіту, то необхідно конкретний і детальний виклад волі заповідача. Якщо заповідач з якоїсь причини в заповіті не вказує подальшу долю будь-якого свого майна, то в такому випадку таке майно буде успадковуватися за законом в порядку черговості спадкоємців. Під «конкретним волевиявленням» мається на увазі, що заповідач найбільш детально описує, кому із спадкоємців і що конкретно він заповідає.

Спадкоємців за заповітом заповідач визначає сам, на свій розсуд. Серед них можуть бути як родичі, так і особи, з якими заповідач не має родинних зв'язків. Так само він може, за своїм бажанням, не пояснюючи нікому свою позицію, в заповіті позбавити права на спадщину одного або декількох спадкоємців за законом (за винятком ситуацій, коли такі особи мають право на обов'язкову частку у спадщині, наприклад, в разі своєї непрацездатності ).

У більшості випадків, якщо у клієнта виникають питання, пов'язані з викладом різних умов в заповіті, такі питання вирішуються заздалегідь під час консультації з нотаріусом або ж безпосередньо перед складанням заповіту.

         Заповідач має право оформити секретний заповіт, текст якого не буде відомий навіть нотаріусу, який його оформляє, при цьому процес оформлення має свої особливості (заповіт передається нотаріусу в конверті, раніше підписаному заповідачем, після чого нотаріусом проставляється посвідчувальний напис і ставиться печатка). Існує ще кілька видів заповітів, які мають свої особливості як за змістом і оформленням, так і за правовими наслідками. Серед таких можна виділити:

- Заповіт подружжя;

- Заповіт з умовою;

Особливості кожного заповіту і порядок його оформлення варто уточнювати в окремій консультації з нотаріусом.

Слід зазначити, що всі заповіти, підлягають державній реєстрації у Спадковому реєстрі. При цьому заповідач має право в будь-який момент змінити заповіт, скасувати вже складений заповіт або оформити новий заповіт. Більш новий заповіт автоматично скасовує попереднє повністю, або в тій частині, де вони мають збіги. Дії, пов'язані зі зміною заповіту або його скасуванням, проводяться заповідачем особисто.