Обратная связь


Як правильно скласти угоду про розподіл майна?

Відповідно до чинного законодавства України, поділ спільного майна осіб (тобто майна, що перебуває у власності двох або більше осіб (співвласників), яке належить їм на праві спільної власності - ч.1 ст.355 ЦКУ) може бути здійснено двома способами :

- за рішенням суду;

- за допомогою укладенням договору поділу майна, посвідченого нотаріально.

У цивільному праві України прийнято розрізняти поняття «виділення» і «розділ» майна. «Виділення» майна означає, що певна частина майна переходить в особисту власність одного із співвласників.

При цьому, для всього іншого майна зберігається режим спільної власності двох або більше осіб. Наприклад, подружжя може домовитися, що дачний будинок, який був придбаний під час шлюбу, буде виділено із загального майна подружжя і переданий у власність дружини.

При таких обставинах режим спільної власності щодо всього майна подружжя зберігається, крім окремої речі, яка виділяється. У свою чергу «поділ» майна означає припинення права спільної власності і виникнення на його основі права власності кожного з колишніх співвласників окремого майна. Наприклад, подружжя вирішило в зв'язку з припиненням шлюбу розділити все спільне майно, розподіливши між собою окремі речі. Після такого поділу кожна зі сторін стає одноосібним власником певного майна, а відносини права спільної власності припиняються.

Розділ майна є двосторонньою угодою (так як потребує обопільній згоді всіх співвласників даного майна). Отже, угода про розподіл майна має бути оформленною у вигляді Договору про розподіл майна (а не у вигляді заяви однієї зі сторін). При цьому, розділ права власності можна здійснювати як на один певний об'єкт (наприклад, на будинок, придбаний подружжям під час шлюбу) так і на кілька об'єктів відразу (будинок, автомобіль, банківський вклад і т. ін.).

Договір про поділ нерухомого майна, що перебуває у спільній сумісній власності, укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню (ч.4 ст.372 ЦКУ). Обов'язкова письмова форма та нотаріальне посвідчення договору розподілу рухомого майна в українському законодавстві не передбачено.

Окремо слід зазначити, що поділ майна подружжя в Україні допускається як під час шлюбу, так і після оформлення розлучення (розірвання шлюбу).

Для укладення та нотаріального посвідчення договору поділу майна, нотаріусу необхідно надати наступні документи:

-          паспорти та ідентифікаційні коди сторін;

-          якщо йдеться про поділ майна подружжя - свідоцтво про шлюб / розлучення, при наявності - шлюбний договір;

-          документи, що підтверджують право власності на майно, яке підлягає поділу;

-          якщо розділу підлягає нерухомість - необхідна експертна оцінка нерухомого майна.

Для повного укладення договору поділу майна, у договорі необхідно вказати наступні дані:

-          назва договору;

-          дата і місце укладення даного договору;

-          ПІБ сторін, реєстраційний номер платника податків  (за наявності), місце проживання сторін;

-          якщо відбувається поділ майна подружжя - дані свідоцтва про шлюб або розлучення;

-          в разі, коли відбувається розділ нерухомості - її повний опис (площа, адреса, дані щодо документу,  який підтверджує право власності, експертна оціночна вартість майна);

-          опис, яким чином буде здійснюватися і як оформлятися (при необхідності) передача майна, терміни його передачі;

-          у разі поділу кредитних зобов'язань можливо обов'язкове залучення банків (наприклад, іпотека), але якщо суми кредитів не великі, то порядок сплати залишків боргу можна обумовити в угоді;

-          порядок внесення змін і доповнень до даного договору;

-          порядок вирішення суперечок за цим договором;

-          розподіл витрат, пов'язаних з нотаріальним оформленням договору і т.д.

Перелік питань, що обговорюються при бажанні можна розширити. Під час поділу спільного майна на підставі угоди немає необхідності дотримуватися принципу рівності часткою. Так, в разі, якщо один з подружжя має бажання залишити іншому більшу частину майна (а в ряді випадків все), він має право зробити це, але в обов'язковому порядку його волевиявлення має бути відображено в угоді.