Обратная связь


Які кроки зроблять оформлення спадщини простіше? Готуємо документи заздалегідь

Відповідно до ст.1222 Цивільного кодексу України, спадкоємцями за заповітом і за законом можуть бути фізичні особи, які є живими на час відкриття спадщини, а також особи, які були зачаті за життя спадкодавця та народжені після відкриття спадщини.     Спадкоємцями за заповітом можуть бути юридичні особи та інші учасники цивільних відносин. Так само слід пам'ятати, що існує коло осіб, які згідно із законом мають право на обов'язкову частку у спадщині: малолітні, неповнолітні, повнолітні непрацездатні діти спадкодавця, непрацездатні вдова (вдівець) та непрацездатні батьки. Вони успадковують, незалежно від змісту заповіту, половину частки, яка належала б кожному з них при спадкуванні за законом (обов'язкова частка).

Оформлення спадщини.

Для правильного і своєчасного оформлення спадщини спадкоємцям необхідно дотримуватися такої нескладної процедури:

1) Протягом 6 місяців з дня смерті спадкодавця звернутися до нотаріуса (в населеному пункті за адресою останнього місця проживання спадкодавця) з заявою про прийняття спадщини або про відмову від її прийняття. Дана заява про прийняття / відмову від спадщини подається спадкоємцем особисто. Заява про прийняття спадщини від імені малолітньої, недієздатної особи подають її батьки (усиновлювачі), опікун. Якщо померлий проживав в іншому місті / регіоні, то заяву про прийняття / відмову від спадщини (попередньо нотаріально завірену) можна відправити нотаріусу за місцем відкриття спадщини за допомогою поштового зв'язку.

При подачі даної заяви спадкоємцю достатньо надати наступні документи: свідоцтво про смерть спадкодавця, довідку про останнє місце проживання спадкодавця, паспорт і код ІПН спадкоємця, заповіт (за наявності), документ, що підтверджує родинні зв'язки з померлим.

При відкритті спадкової справи нотаріус за даними Спадкового реєстру перевіряє наявність заведеної спадкової справи, спадкового договору, або заповіту.

2) Надати нотаріусу, який відкрив спадкову справу, всі документи (які є в наявності) на спадкове майно або права спадкодавця. З їх допомогою, у разі заведення спадкової справи і встановлення складу спадкового майна нотаріус надає спадкоємцю письмову довідку про перелік документів, необхідних (відсутніх) для оформлення спадщини та видачі свідоцтва про право на спадщину, із зазначенням розміру плати за вчинення відповідних нотаріальних дій. Така довідка має бути підписана нотаріусом і скріплена його печаткою.

3) Спадкоємець, який бажає вступити у спадщину, протягом 6 місяців з дня відкриття спадщини, повинен підготувати всі відсутні документи для отримання Свідоцтва про право на спадщину, які попередньо вкаже нотаріус.

4) Після закінчення 6 місяців з дня відкриття спадщини, за письмовою заявою спадкоємця (спадкоємців), які прийняли спадщину, нотаріус видає спадкоємцю (спадкоємцям) Свідоцтво про право на спадщину. При цьому, слід знати, що видача свідоцтва про право на спадщину спадкоємцям, які прийняли спадщину, законодавчо ніяким строком не обмежена.

Документи необхідні при оформленні спадщини.

Для швидкого відкриття спадкової справи і подальшого отримання свідоцтва про право на спадщину, спадкоємцю (спадкоємцям) необхідно заздалегідь підготувати наступні документи:

-  свідоцтво про смерть спадкодавця;

-  заповіт (при наявності);

-  довідка з ЖЕКу або квартального комітету про останнє місце реєстрації спадкодавця із зазначенням ВСІХ осіб, зареєстрованих за тією ж адресою і датами такої реєстрації;

-  документи, що підтверджують право власності спадкодавця на спадкове майно (договори купівлі-продажу, дарування, міни, свідоцтво про право на спадщину, свідоцтво про право власності (приватизація), державний акт і т. д.);

-  експертна оцінка майна (при необхідності);

-  при спадкуванні земельної ділянки - виписка з земельного кадастру України;

-  паспорта та реєстраційного номеру платника податків спадкоємця (спадкоємців);

-  документи, що підтверджують родинні стосунки зі спадкодавцем (якщо спадкоємець вступає в спадщину за законом). Такими документами виступають свідоцтва про народження, шлюб, рішення суду про визнання шлюбу, батьківства і т. ін.

-  якщо є малолітні / неповнолітні спадкоємці, які відмовляються від спадщини - необхідний дозвіл Органу опіки та піклування.