Обратная связь


Прийняття на зберігання документів нотаріусом

Нотаріуси за заявами заінтересованих юридичних та фізичних осіб приймають на зберігання документи за описом.

Подробнее...

Посвідчення фактів нотаріусами

Нотаріус за усним зверненням фізичної особи посвідчує факт, що фізична особа є живою.

Нотаріус за усним зверненням фізичної особи посвідчує факт перебування її в певному місці.

Посвідчення факту, що особа є живою, факту тотожности особи з особою, зображеною на фотокартці, є нотаріальними діями, які можуть бути вчинені виключно відносно фізичних осіб. Особливості їх вчинення виключають можливість посвідчення нотаріусом вказаних фактів без особистої присутності осіб (наприклад, через представника). Важливо також і те, що зазначені нотаріальні дії вчиняються незалежно від обсягу цивільної дієздатності особи, оскільки здатність особи розуміти значення своїх дій і керувати ними, а також нести юридичну відповідальність жодним чином не впливає на існування фактів, які у цьому випадку посвідчуються нотаріусом.

Подробнее...

Видача дубліката документа

Нерідко бувають випадки, коли оригінал документа загублено або зіпсовано чи пошкоджено. Тоді необхідно отримати дублікат документа.
За загальним правилом, у разі втрати або зіпсування документа, лише суб'єкт, що видав такий документ, може видавати його дублікат.
Видача дубліката втраченого або зіпсованого документа здійснюється державним нотаріальним архівом. До передачі в архів примірників документів, посвідчених або виданих нотаріусом чи посадовою особою органу місцевого самоврядування, дублікат втраченого документа видається відповідно нотаріусом чи посадовою особою виконавчого комітету за місцем його зберігання.

Подробнее...

Договір купівлі-продажу. В якому випадку потрібно нотаріальне завірення?

Що таке договір купівлі-продажу?

Найбільш поширеним серед договорів відчуження є саме договір купівлі-продажу. Він являє собою чітку угоду між покупцем і продавцем, виходячи з якої, продавець (власник об'єкта) зобов'язується передати майно, яке йому належить, а покупець бере зобов'язання прийняти таке майно і заплатити за нього продавцеві заздалегідь обумовлену суму. Форма договору купівлі-продажу залежить від кожного конкретного різновиду договору купівлі - продажу, в результаті чого, різні договори можуть укладатися в усній, письмовій формі або у формі нотаріального посвідчення.

Подробнее...

Право на обов’язкову частку у спадщині

Закон закріплює право фізичної особи призначити спадкоємців шляхом складання заповіту і розподілити спадкове майно, майнові права та обов’язки на свій розсуд.

Разом з тим, у статті 1241 Цивільного кодексу України визначено право певних осіб на отримання частки спадкового майна, незалежно від змісту заповіту закон гарантує визначену частку спадщини, яка називається обов’язковою часткою.

Подробнее...

Як продати машину: генеральна довіреність чи договір купівлі-продажу?

Продаж автомобіля є серйозним кроком для будь-якого власника. Рано чи пізно з цим стикаються всі, але при цьому мало хто володіє повною інформацією про сам процес продажу або ж про ризики, які супроводжують цей процес. При економії або недостатньо серйозному підході до процесу оформлення купівлі-продажу авто, кожна зі сторін ризикує по-своєму.

Подробнее...

Як оформити договір купівлі - продажу земельної ділянки

Згідно із законодавством України, договір купівлі-продажу земельної ділянки підлягає обов'язковому нотаріальному посвідченню. Сам по собі договір купівлі-продажу земельної ділянки має багато спільного з договорами купівлі-продажу квартири або домоволодіння, але має ряд відмінностей, особливо це стосується документів, що підтверджують право власності на об'єкт продажу.

Подробнее...

Захист прав та інтересів дітей під час вчинення правочинів щодо нерухомого майна.

Законодавство України вимагає обов’язкову згоду органів опіки та піклування при вчиненні правочинів щодо майна, право власності на яке або право користування яким мають діти. Посадові особи органів опіки та піклування несуть персональну відповідальність за захист прав і охоронюваних законом інтересів дітей при наданні згоди на вчинення правочинів щодо належного дітям нерухомого майна (стаття 12 Закону України «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей»).

Подробнее...

Як оформити заповіт?

Перш за все, особі, яка бажає оформити заповіт, потрібно знати, що відповідно до законодавства, заповіт має реальну юридичну силу тільки в тому випадку, коли він складений в письмовій формі і тільки коли заповіт нотаріально посвідчено. Є чіткий перелік випадків, коли дана дія проводиться не нотаріусом, а спеціально уповноваженою особою (їх перелік зазначено в ст. 1251-1252 Цивільного кодексу).

Подробнее...

Спадкування за заповітом і за законом

Спадкування за заповітом виникає на підставі розпорядження спадкодавця, за умови, що заповіт оформлений і зареєстрований в чіткій відповідності з нормами законодавства. В результаті чого під час спадкування за заповітом, виникає відмінне від правил спадкування за законом коло осіб, які отримують право успадкування.

Подробнее...

Договір купівлі-продажу автомобіля

Нотаріальне оформлення купівлі-продажу машини (автомобіля) на сьогоднішній день є найбільш бажаним і надійним способом для сторін даного процесу, так як мінімізує всі існуючі ризики, як для покупця, так і для продавця.

Подробнее...

Договір дарування будинку та генеральна довіреність на будинок. У чому різниця оформлення?

В українському правовому полі не існує такого терміну як «генеральна довіреність» але існує юридичний термін «довіреність на розпорядження майном». Відповідно до ч.3 ст.244 Цивільного кодексу України, довіреність - це письмовий документ, що видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами. Таким чином, довіреність не є документом, що підтверджує перехід права власності на майно від однієї особи до іншої, це документ, на підставі якого довірена особа вчиняє юридично значимі дії не від власного імені, а від імені особи, яка видала її (фізичної або юридичної). Так звана «генеральна довіреність» - це доручення з широкими повноваженнями повіреного, аж до можливості розпоряджатися майном довірителя на свій розсуд, але від імені довірителя.

Подробнее...

Право земельного сервітуту

Сервітут є одним з видів речових прав на чуже майно. Згідно Земельного Кодексу України земельний сервітут це — право власника чи землекористувача земельної ділянки на обмежене платне чи безоплатне користування чужою ділянкою (ч. 1 ст. 98). Сервітут може бути встановлений договором, законом, заповітом або  рішенням суду.

Подробнее...

Встановлення особи, що звернулася за вчиненням нотаріальних дій.

При вчиненні нотаріальної дії нотаріуси встановлюють особу учасників цивільних відносин, які звернулися за вчиненням нотаріальної дії.

Подробнее...

Засвідчення вірності копії документів.

Засвідчення вірності копій документів та виписок з них є однією з найпоширеніших нотаріальних дій. Необхідність її вчинення виникає в багатьох випадках життя громадян, і насамперед, коли треба той самий документ подати до кількох організацій або коли оригінал документа буде потрібен надалі чи коли виникає небезпека його втрати. Це, в основному стосується документів, що видаються органами РАЦСу, навчальними закладами, органами охорони здоров’я, нотаріальними конторами, документів про трудовий стаж, довіреностей та інших документів, які стосуються майнових та особистих прав громадян. Вони найчастіше необхідні для влаштування на роботу, вступу до навчальних закладів, одержання спадщини, пенсії тощо.

Подробнее...

Які кроки зроблять оформлення спадщини простіше? Готуємо документи заздалегідь

Відповідно до ст.1222 Цивільного кодексу України, спадкоємцями за заповітом і за законом можуть бути фізичні особи, які є живими на час відкриття спадщини, а також особи, які були зачаті за життя спадкодавця та народжені після відкриття спадщини.     

Подробнее...

Як правильно скласти угоду про розподіл майна?

Відповідно до чинного законодавства України, поділ спільного майна осіб (тобто майна, що перебуває у власності двох або більше осіб (співвласників), яке належить їм на праві спільної власності - ч.1 ст.355 ЦКУ) може бути здійснено двома способами :

Подробнее...

Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії

Чинним законодавством нотаріусу надано право вчинити нотаріальну дію, відкласти вчинення нотаріальної дії або відмовити у вчиненні нотаріальної дії.

Подробнее...

Засвідчення справжності підпису на документах нотаріусом

За послугою засвідчення справжності підпису до нотаріуса можуть звертатися фізичні та юридичні особи. Приводом можуть бути заяви батьків про згоду на виїзд дитини за кордон, заяви щодо відсутності майнових претензій, заяви-згоди подружжя на укладання договорів майнового характеру, банківські картки із зразками підписів посадових осіб, статути юридичних осіб та багато іншого.

Подробнее...

Сплата державного мита при посвідченні угод щодо відчуження нерухомого майна

Оплата державного мита проводиться за вчинення нотаріальних дій державними нотаріальними конторами і виконавчими комітетами сільських, селищних, міських Рад народних депутатів, а також за видачу дублікатів нотаріально засвідчених документів. Відповідно до Інструкції про порядок обчислення державного мита №15 від 22.04.1993 року, державне мито справляється за ставками у розмірах частин неоподатковуваного мінімуму доходів громадян і в процентному співвідношенні до відповідної суми договору.

Подробнее...

Вчинення нотаріальних дій на підставі довіреностей, виданих за кордоном

Неодноразово в нотаріальній практиці виникають питання щодо вчинення нотаріальних дій за дорученнями, виданими за кордоном. Більшість нотаріусів відмовляються здійснювати дії на підставі таких довіреностей, незважаючи на те, що згідно з нормами Гаазької Конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів, прийнятої 05.10.1961 року (далі - Конвенція), офіційні документи, які були складені на території однієї з Договірних держав, мають силу на території іншої Договірної держави (в тому числі і нотаріальні акти відповідно до п. ст. 1 Конвенції).

Подробнее...