Обратная связь


25 березня 2017 року набрав чинності Закон України від 23.02.2017 № 1910 – VII Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування спадщини

23 лютого 2017 року Верховною радою України було прийнято Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування спадщини» № 1910-VIII (далі – Закон №1910-VIII).

Вказаним Законом внесено зміни до пункту 14.1.263 статті 14 Податкового кодексу України, яким виключно для цілей оподаткування податком на доходи фізичних осіб надається визначення понять членів сім’ї фізичної особи першого та другого ступеня споріднення.

Подробнее...

Заборона суду на відчуження майна діє, навіть якщо вона не внесена до реєстру.

Те, що обмеження не були зареєстровані в реєстрі, не може служити підставою для висновку про відсутність таких обмежень і про те, що відповідач має право вільно розпоряджатися нерухомим майном, якщо про встановлену судом заборону відчужувати майно відповідачу було відомо.

Подробнее...

Внесено зміни до деяких постанов Кабінету Міністрів з питань державної реєстрації.

 16 листопада, набула чинності постанова Кабміну від 9 листопада 2016 року  № 806, що регулює на підзаконному рівні вимоги антирейдерського Закону. Нагадаємо, Закон         № 1666-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державної реєстрації прав на нерухоме майно та захисту прав власності» діє з 2 листопада.

Подробнее...

Презентовано черговий електронний сервіс в сфері земельних відносин

16 листопада Госгеокадастр і Держагентство з питань електронного уряду презентували черговий електронний сервіс в сфері земельних відносин - онлайн-замовлення і автоматичний розподіл проектів землеустрою на експертів. Відтепер подати документи на узгодження проекту землеустрою можна в онлайн-режимі через e.land.gov.ua протягом декількох хвилин.

Подробнее...

Власники нерухомості отримуватимуть sms про реєстраційні дії

Кабмін на своєму засіданні 26 жовтня підтримав ініціативу Мін'юсту, що дає можливість запустити систему інформування громадян про будь-яких реєстраційних дій, що здійснюються з їх нерухомістю, а також сповіщати власників про те, хто з користувачів реєстру цікавився їхнім майном.

Подробнее...

Кабмін відкрив дані про автономери для адвокатів та нотаріусів

Уряд розширив обсяг інформації про зареєстровані ТЗ та їх власників, яку можуть отримувати посадові особи органів державної влади, органи місцевого самоврядування, адвокати та нотаріуси з Єдиного державного реєстру МВС.

Подробнее...

Щодо застосування санкцій

Діючим Порядком вчинення нотаріальних дій нотаріусами України передбачено обов’язок нотаріуса при вчиненні нотаріальної дії перевіряти факт застосування санкцій, передбачених статтею 4 Закону України «Про санкції», рішення про застосування яких прийняте Радою національної безпеки і оборони України та введено в дію указом Президента України, до фізичних або юридичних осіб, що звернулися за вчиненням нотаріальної дії.

Подробнее...

Просроченный отчет об оценке влечет недействительность публичных торгов

Верховный Суд Украины  в Постановлении от 29.06.2016 года по делу №6-547цс16 высказал следующую правовую позицию:

проведение публичных торгов  (в т.ч. повторных) по реализации имущества по цене, определенной отчетом об оценке имущества, который утратил силу, является нарушением части пятой статьи 58 Закона Украины "Об исполнительном производстве", пунктов 3.2, 3.4 Временного положения о порядке проведения публичных торгов по реализации арестованного недвижимого имущества, утвержденного приказом Министерства юстиции Украины от 27 октября 1999 года N 68/5,  и основанием для признания этих торгов недействительными при условии нарушения прав и законных интересов лица, которое их оспаривает.

 

Ссылка на документ:

http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/DC71B5B06F899493C2257FE6004185A0

Нотариусам разрешено ставить исполнительную надпись на документах о задолженности по выплате дивидендов

Постановлением от 27 мая 2015 года № 347 Кабинет Министров расширил перечень документов, по которым взыскание задолженности производится в бесспорном порядке на основании исполнительных надписей нотариусов.

Перечень дополнен документами, подтверждающими задолженность по выплате дивидендов.

Для получения исполнительной надписи представляются:

а) извлечение из протокола общего собрания акционерного общества, на котором принято решение о выплате дивидендов, или извлечение из устава акционерного общества, в котором предусмотрена выплата дивидендов по привилегированным акциям;

б) извлечение из перечня лиц, которые имеют право на получение дивидендов, которое содержит информацию о включении взыскателя в указанный перечень;

в) выписка со счета в ценных бумагах депонента, подтверждающая его права на акции и права по акциям на соответствующее время;

г) сообщение, которое посылается лицам, которые имеют право на получение дивидендов, с указанием информации о дате, размере, порядке и сроке их выплаты;

ґ) документ, подтверждающий факт неперечисления дивидендов Центральному депозитарию ценных бумаг на счет, открытый в Расчетном центре по обслуживанию договоров на финансовых рынках (подается до вступления в силу Закона от 7 апреля 2015 г. № 289-VIII «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты прав инвесторов»);

д) документ, подтверждающий факт неперечисления дивидендов через депозитарную систему Украины, или выписка с другого счета о непоступлении денежных средств в установленный срок (подается после вступления в силу Закона от 7 апреля 2015 г. № 289-VIII «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты прав инвесторов»);

е) заверенная взыскателем копия письменного требования об устранении нарушения, что повлекло невыплату дивидендов, которая была отправлена должнику;

е) оригиналы расчетного документа о предоставлении услуг почтовой связи и опись вложения, подтверждающие направление должнику письменного требования об устранении нарушения, что повлекло невыплату дивидендов.

Источник: Юрлига

Банки обязали возмещать украденное с карточек украинцев

Украинским банкам запретили безосновательно отказывать владельцам платежных карт в возмещении ущерба при кражах денег со счетов с использованием ПИН-кода. Верховный суд, рассматривая дело №6-71цс15, выдал общую правовую позицию: финучреждение имеет право не возвращать человеку пропавшие средства только, если сможет доказать, что хищение произошло по вине клиента.

Подробнее...

Как перевести нежилой фонд в жилой бесплатно

Правительством Украины было принято постановление об утверждении Порядка перевода дачных и садовых домов в жилые дома.

Дачные и садовые домики при условии соответствия их государственным строительным нормам, переводятся в жилой фонд бесплатно органами местного самоуправления того села, поселка или города, с которым эта недвижимость связаны административно или территориально.

Чтобы перевести дачу в жилой дом владельцу дачи необходимо подготовить ряд документов и подать их в исполнительный орган сельского, поселкового, городского совета :

— заявление по определенной форме,

— копию документа о праве собственности на дачный или садовый дом,

— письменное согласие совладельцев на перевод дома в жилой,

— отчет о проведении технического осмотра дачного или садового дома с заключением о его соответствии государственным строительным нормам.

В течение 1 месяца местный совет принимает решение о переводе дачного или садового дома в жилой дом по результатам рассмотрения заявления и приложенных к нему документов. Владельцу сообщают о решении местного совета в 3-дневный срок .

В случае отказа в переводе собственник имеет право повторно подать документы в соответствующий орган власти.

Источник: Урядовий портал

Минюст внес изменения в Порядок проставления апостиля

Приказом № 464/5 Минюст внес изменения в Порядок проставления апостиля на официальных документах, предназначенных для использования на территории других государств, и подготовки нотариально оформленных документов для дальнейшей консульской легализации.

Подробнее...

Нардепы взялись за нотариат

Законопроектом № 2616 (автор - нардеп Тарас Юрик, БПП) предлагается внести изменения в ст. 42 Гражданского процессуального кодекса и ст. 58 Кодекса административного судопроизводства с целью гарантирования права каждого на правовую помощь.

Проектом предусматривается, что доверенность физлица на представительство оформляется определением суда без выхода в совещательную комнату.

Подробнее...

Правительство Украины закрепило контроль Минюста над нотариусами

Кабинет министров Украины утвердил изменения в п.4 положения о Министерстве юстиции, обеспечив осуществление государственного регулирования Минюстом нотариальной деятельности.

Подробнее...

О регистрации сельхозучастков по новым правилам

Минюст разъяснил, как применять нормы Закона № 247-VIII относительно полномочий нотариусов и особенностей регистрации производных прав на земельные участки сельхозназначения, вступившего в силу 25 марта.

Подробнее...

Введены новые правила для поездок несовершеннолетних детей за границу

С 1 апреля 2015 даты единственным нормативным актом, который будет регулировать, в том числе и порядок выезда детей за границу, будет являться постановление КМУ от 07 мая 2014 №152.

Подробнее...

Нотариусы получили доступ к Госземкадастру

Сегодня, 25 марта, вступил в силу Закон № 247-VIII о внесении изменений в некоторые законы относительно уточнения полномочий нотариусов и особенностей регистрации производных прав на земельные участки сельскохозяйственного назначения.

Подробнее...

На территории Донецкой и Луганской области открыта возможность проводить операции с недвижимостью

В связи со случившейся ситуацией на Донбассе операции с недвижимостью проводить в регионе было проблематично, если не сказать невозможно. С текущего момента ситуация разрешилась и теперь жители Донецкой и Луганской областей имеют возможность переоформить свое имущество. 

 

Подробнее...

Нотариусы смогут регистрировать недвижимость и предприятия

Министерство юстиции Украины взялось за реформирование системы госрегистрации бизнеса и прав на недвижимость и предоставило поэтапный план работы в этом направлении. Этим планом предусмотрено, что органы местного самоуправления, банки и нотариусы получат доступ к системе госрегистрации.

Подробнее...

Нотариусы получат доступ к Земельному кадастру

 

Законопроект № 0944, который регламентирует полномочия нотариусов относительно Земельного кадастра Украины, был принят Верховной радой во втором чтении. 

Подробнее...

В Украине разрешили продавать квартиры без согласия совладельцев

Недвижимость может быть продана без согласия совладельца, если продажа, по мнению суда, не наносит всем сторонам "существенный вред".

Недвижимость и другое имущество, находящееся в совместном владении, может продаваться без разрешения совладельцев с небольшими долями. Так постановил Верховный суд, рассматривая дело №6-68цс14 от 02.07.2014 г.